The JCBRN Defence COE is a NATO military body and multi-nationally sponsored organization which offers recognized expertise and experience to the benefit of the Alliance and other partners. Its activities are focused on:
NATO Transformation process
Operational Support by providing a CBRN Defence advice and
Support of CBRN Defence Education, Training and Exercises

 

JCBRN Defence COE Mission and Tasks

 • CBRN Concept and Doctrine Development
 • Capabilities Development and Defence Planning
 • Experimentation support
 • Training, Exercise and Education
 • CBRN Lesson Learned, Evaluation and Analysis
 • CBRN Operation support
 • CBRN Modeling and Simulation
 • CBRN knowledge distribution to NATO community
 • COE organized Courses, Workshops and Conferences
 • Support others COEs and mutual cooperation among COEs
 • Support the NATO Ballistic Missile Defence
 • Support Partners in CBRN Defence on request
 • Cooperation with EU

 ********************************************************

JCBRN Defence COE je mnohonárodně financovaná mezinárodní vojenská organizace NATO, která poskytuje podporu Alianci a dalším partnerům v oblasti zbraní hromadného ničení. Činnost JCBRN Defence COE se zaměřuje na:
Transformační proces NATO
Podporu operací prostřednictvím strategického poradenství v oblasti CBRN Defence
Podporu vzdělávání a výcviku

Cíle a úkoly JCBRN Defence COE

 • Tvorba konceptů a doktrín v oblasti CBRN Defence
 • Rozvoj schopností a obranné plánování, standardizace CBRN Defence
 • Podpora rozvoje a experimentování
 • Vzdělávání a výcvik
 • Získávání poznatků a využívání zkušeností, hodnocení a analýzy
 • Podpora operací v oblasti CBRN Defence
 • Rozvoj schopností v oblasti modelování a simulací
 • Zajištění informační podpory v oblasti CBRN v rámci NATO
 • Organizace kurzů, workshopů a konferencí
 • Vzájemná spolupráce a podpora ostatních COE
 • Podpora protiraketové obrany NATO
 • Podpora partnerů v oblasti CBRN Defence
 • Spolupráce s EU